Cong-Ty-TNHH-Dien-Tu-Hoan-Kiem-logo-sonycenter.jpg

Công ty Điện Tử Hoàn Kiếm có 3 trung tâm

Trung tâm thứ 1 : Sony Center                          

địa chỉ :38A - Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội


Trung tâm thứ 2 : Sony Center Chùa Bộc                      

địa chỉ :Số 2 - Chùa bộc - Đống Đa - Hà Nội


Trung tâm thứ 3 : Trung tâm điện máy Matic                

địa chỉ : 477 - Ngọc Lâm - Gia Lâm - Hà Nội

Các website đã thiết kế tại Tam Nguyên